Regulamin

Regulamin Sprzedaży w sklepie internetowym AGLAR

Niniejszy Regulamin sprzedaży określa szczegółowe zasady i warunki dostarczania Państwu wszelkich produktów („Produkt” lub „Produkty”) oferowanych w sklepie internetowym AGLAR dedykowanym dla Państwa kraju zamieszkania (nasza witryna). Nasze Usługi („Usługi”) wymienione w sklepie internetowym AGLAR są objęte specjalnymi Zasadami i warunkami, z którymi można zapoznać się podczas zamawiania Usług. Zasady korzystania przez Państwa ze sklepu internetowego AGLAR określają również inne warunki, takie jak Polityka prywatności.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem sprzedaży przed zamówieniem Produktów z naszej witryny. Przed złożeniem zamówienia należy zaakceptować niniejszy Regulamin Sprzedaży, zaznaczając odpowiednie pole wyboru.

A) DEFINICJE

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.aglar.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów od Sprzedającego działającego pod firmą P.U.H. Aglar s.c. J. Barć, R. Wienzek, zwanego dalej AGLAR, którego oznaczenia są zastrzeżone i nie mogą być używane w reklamie i publikacjach pokrewnych bez pisemnej zgody Sprzedającego. Zawartość serwisu www.aglar.pl (test, grafika, logo, pliki, mechanizmy, oprogramowanie, rozwiązania, specyfikacje techniczne oraz opisy) oraz wszystkie jej fragmenty mają charakter jedynie informacyjny i stanowią własność Sprzedającego oraz jego partnerow i firm zależnych, co regulują umowy i licencje między nimi. Zawartość serwisu www.aglar.pl jest objęta ochroną, wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Kopiowanie w celach komercyjnych, nie prywatnych, powielanie i rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych oraz innych treści znajdujących się pod adresem www.aglar.pl bez zgody Sprzedającego jest zabronione.

Regulamin – niniejszy regulamin, w znaczeniu regulaminu, o którym mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Kupujący – każda:

 1. osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą – zwaną dalej Konsumentem
 2. osoba fizyczna prowadzący działalność gospodarczą oraz dokonująca zakupu nie jest niezwiązanego z działalnością zawodową – zwaną dalej Przedsiębiorcą Indywidualnym.
 3. każda osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, osoba fizyczna dokonująca zakupu związanego bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, podmiot dokonujący wskazania identyfikującego go numeru identyfikacji podatkowej (NIP) na potrzeby dokonywania zakupów w Sklepie, zwani dalej Przedsiębiorcą.

Towar – rzecz ruchoma, nieprefabrykowana, również wraz z wymaganym oprogramowaniem, której dotyczy umowa kupna-sprzedaży zawarta na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta zawierana za pośrednictwem serwisu www.aglar.pl. Dostarczana w opakowaniach oryginalnych producenta, fabrycznie nowa, wolna od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzona na rynek polski. Towary niepełnowartościowe np. używane będą oznaczone opisem „towar używany”, „towar powystawowy” i nie będą mieć do nich zastosowanie zapisy o reklamacji.

Usługa dodatkowa – usługa świadczona na rzecz Kupującego poza Sklepem internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów, jak na przykład rozszerzona gwarancja, transport (tzw. usługa posprzedażowa).

Produkt – towary i usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie internetowym.

Siła wyższa – zdarzenie nagłe, niezależne od woli stron, oraz nieprzewidziane, w szczególności wywołane siłami przyrody tj. powodzie, ulewy, burze, wywołane przez osoby trzecie, na których działanie żadna ze Stron nie miała bezpośredniego wpływu, stan klęski żywiołowej, stan epidemii/pandemii, zamach terrorystyczny lub jego groźby. Ponad to nie podanie danych lub podanie niekompletnych lub wprowadzających w błąd, uniemożliwiających realizację zamówienia, brak kontaktu z klientem – są to okoliczności niezawinione w niemożności realizowania umowy kupna-sprzedaży traktowane jako okoliczności uzasadniające odstąpienie przez Strony od umowy.

Program komputerowy – oprogramowanie, aplikacja będące sekwencją symboli opisującą obliczenia zgodnie z pewnymi regułami (tzw. język oprogramowania) dostarczany z Towarem w okolicznościach wymaganych przez przepisy prawa i stanowiący jego integralną część.

Sprzedający – przedsiębiorcy Robert Wienzek, Jarosław Barć prowadzący spółkę cywilną pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe AGLAR s.c., , wpisana pod numerem NIP: 6340250408, REGON 003553946 Siedziba firmy znajduje się w Katowicach (kod pocztowy 40-040) przy ulicy Lompy 2. Kontakt telefoniczny 322552808, mailowy aglar@aglar.pl, serwis@aglar.pl.

 

 1. INFORMACJE O NAS

Nasza witryna to strona internetowa prowadzona przez przedsiębiorców: Jarosław Barć, Robert Wienzek w formie spółki cywilnej, pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGLAR s.c. J. Barć, R. Wienzek, z siedzibą w Katowicach przy ulicy Lompy 2.

 

B) WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

 1. ZAMAWIANIE PRODUKTÓW (LUB USŁUG)

2.1. Należy wykonać poniższe kroki, aby zamówić produkt lub usługę w naszym sklepie internetowym i zawrzeć umowę z naszą firmą:

(i) Składanie zamówienia w sklepie internetowym firmy AGLAR odbywa się w momencie naciśnięcia przycisku KUP na końcu procesu składania zamówienia. W trakcie tego procesu otrzymają Państwo szereg prostych wskazówek dostępnych w naszej witrynie. Uwaga: zamówienie produktów nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna; zawarcie umowy nastąpi dopiero wtedy, gdy zamówienie zostanie przez nas przetworzone i zaakceptowane.

(ii) Otrzymają Państwo potwierdzenie zamówienia i wiadomość e-mail z wyszczególnieniem zamówionych produktów. Wiadomość jest potwierdzeniem otrzymania przez nas zamówienia, lecz nie oznacza jego akceptacji.

(iii) Będą mogli Państwo zamówić w przedsprzedaży przedmioty, które nie są jeszcze dostępne. Mogą to być modele produktów, które nie są jeszcze oficjalnie dostępne na danym rynku. Podczas finalizacji zamówienia w przedsprzedaży dokonamy wstępnej autoryzacji Państwa karty, jednak nie obciążymy jej kwotą za zamówione przedmioty. Wynika to z tego, że dostarczenie produktu może zająć kilka tygodni, a zgodnie z naszymi zasadami opłatę za produkt pobieramy dopiero wtedy, gdy jesteśmy w stanie go wysyłać. Zewnętrzne firmy obsługujące płatności będą przechowywać szczegóły dotyczące płatności w bezpieczny sposób. Aby mogli Państwo upewnić się, że na rachunku znajdują się wystarczające środki, kilka dni przed wysłaniem produktu wyślemy do Państwa wiadomość e-mail z przypomnieniem o zbliżającym się terminie obciążenia karty kwotą zamówienia. Zarówno podsumowanie zamówienia, jak i wiadomość e-mail z przypomnieniem, będą zawierać pełną kwotę zamówienia. W przypadku braku wystarczających środków na karcie użytej podczas składania zamówienia, Państwa zamówienie zostanie anulowane.

(iv) Gdy przetworzymy Państwa zamówienie i przygotujemy produkt do wysyłki, otrzymają Państwo wiadomość e-mail z informacją o przekazaniu zamówienia do wysyłki. Akceptacja zamówienia i realizacja umowy kupna ma miejsce w momencie wysyłki produktów do Państwa, chyba że wcześniej powiadomiliśmy Państwa o odrzuceniu lub anulowaniu zamówienia, zgodnie z obowiązującą procedurą. Warunki umowy będą przechowywane przez naszą firmę, a Państwo otrzymają wiadomość e-mail z ich kopią po złożeniu zamówienia. Prosimy zanotować numer i datę zamówienia, ponieważ mogą przydać się w przyszłości.

(v) Państwa karta kredytowa lub debetowa zostanie obciążona po przetworzeniu zamówienia w celu zrealizowania wysyłki i dostawy.

(vi) Po przekazaniu zamówienia do wysyłki nie możemy już go zatrzymać ani dokonać żadnych zmian. Jeśli będą chcieli Państwo dokonać zmian po złożeniu zamówienia, prosimy poczekać na przesyłkę, a następnie dokonać zwrotu produktów zgodnie z procedurą zwrotów opisaną w punkcie 7.

2.2 Państwa zamówienie może zostać odrzucone z następujących powodów:

(i) zamówiony produkt nie jest dostępny w naszym magazynie,
(ii) nie udało się nam uzyskać autoryzacji płatności za zamówienie,
(iii) w cenie lub opisie produktu pojawił się oczywisty błąd,
(iv) doszło do naruszenia zasad sprzedaży lub innych obowiązujących zasad.

2.3 Realizacja zamówienia jest uwarunkowana dostępnością produktów w magazynie Sklepu lub magazynach dostawców a w przypadku niedostępności części z zamówionego towaru, Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji

 1. a) częściowa realizacja np. rozbicie zamówienia na dwie części
 2. b) wydłużenie czasu oczekiwania,
 3. c) anulowanie całości zamówienia,
 4. d) częściowa realizacja i anulowanie pozostałej części

2.4 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, oraz wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego.

 

 1. CENY

3.1 Wszystkie ceny są wyświetlane w walucie lokalnej i obejmują podatek VAT (w stosownych przypadkach), ale nie obejmują żadnych opłat związanych z dostawą, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Cena każdego Produktu może co jakiś czas ulec zmianie, ale zmiany nie będą miały wpływu na żadne zamówienie, które już przyjęliśmy.

3.2 W ramach naszej procedury realizacji zamówień standardowo weryfikujemy ceny Produktów dostępnych w naszej witrynie, aby w przypadku, gdy właściwa cena Produktu jest niższa od podanej przez nas ceny, przy wysyłce Produktu do Państwa pobierana była niższa kwota.

 

 1. PŁATNOŚĆ

4.1 Akceptujemy metody płatności podane w naszej witrynie.

4.2 Są Państwo w pełni odpowiedzialni za podanie aktualnych i prawidłowych danych dotyczących płatności przy składaniu zamówienia i muszą być Państwo upoważnieni do korzystania z karty kredytowej lub debetowej w celu dokonania płatności. Zamówienia w przypadku podania przez Państwa nieprawidłowych informacji dotyczących szczegółów płatności.

4.3 Realizacja zamówienia z zastrzeżeniem punktu 2.3 jest zależna od wybranego przez Kupującego sposobu płatności:

 1. a) w przypadku płatności kartą płatniczą i szybkim przelewem online – po pomyślnej autoryzacji transakcji,
 2. b) w przypadku płatności przelewem – po zaksięgowaniu na koncie kwoty zamówienia.

4.4 Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w walucie polskiej (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

4.5 Przelewy należy przekazywać na poniższy rachunek bankowy

PKO BP 89 1020 2313 0000 3002 0020 6839

4.6 W przypadku przelewu Kupujący dokonuje wpłaty na określony rachunek bankowy. Brak zapłaty w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia jest równoznaczny z jego anulowaniem.

4.7 Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od gabarytu zapakowanego towaru. Informacja o jego wysokości podawana jest każdorazowo podczas procedury składania zamówień (dotyczy wysyłki realizowanej od Sprzedającego do Kupującego w dni robocze bez dodatkowych opcji takich jak: dostawa w sobotę, dostawa w godzinach rannych itd.).

4.8 Sprzedający realizuje wysyłki Towaru za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich. Kurier nie ma obowiązku samodzielnego wnoszenia do lokalu Kupującego przesyłek o niestandardowych rozmiarach, oraz przekraczających wagę 31,5 kg.

 

 1. DOSTAWA

5.1. Dostarczenie przesyłki nastąpi zgodnie z postanowieniami przepisów prawa, bez zbędnej zwłoki z zastrzeżeniem punktu 2.3 oraz 4.3. Najczęściej w ciągu w ciągu 3–5 dni roboczych. W przypadku opóźnienia skontaktujemy się z Państwem w celu uzyskania informacji o innym preferowanym terminie dostawy, a jeśli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, będą Państwo uprawnieni do odstąpienia od umowy.

5.2 Prosimy pamiętać, że obecnie przyjmujemy zamówienia na dostawy wyłącznie w obrębie kraju obsługiwanego przez sklep internetowy, w którym zamawiany jest Produkt.

5.3 Proces dostawy zostanie zakończony, gdy dostarczymy Produkty na wskazany adres. Jeśli nikt nie będzie mógł odebrać dostawy pod podanym adresem, partner dostarczający zastosuje standardowe środki w celu zrealizowania dostawy. Nie należy podawać kodu dostępu do budynku/obiektu. Firma AGLAR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niewłaściwe użycie takiego kodu przez osoby trzecie. Jeśli wystąpił problem z dostawą zamówienia, nasz partner dostarczający przeprowadzi dochodzenie, które potrwa od 3 do 10 dni roboczych.

5.4 Aktualny status zamówienia można w dowolnej chwili sprawdzić logując się na swoje konto w naszej witrynie. W przypadku problemów z ustaleniem statusu zamówienia lub śledzeniem jego realizacji prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod adresem aglar@aglar.pl.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROTY

6.1 Mają Państwo mogli zwrócić nam Produkty zgodnie z zasadami odstąpienia od umowy i zwrotu opisanymi w tej sekcji, dotyczy to Konsumentów oraz Przedsiębiorców Indywidualnych.

6.2 Kupując jako Konsumenci lub jako osoba fizyczna wykonująca czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Przedsiębiorca Indywidualny) mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

6.3 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy tj. od dnia, w którym odebrali Państwo przesyłkę z towarem. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym.

6.4 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas w wybrany przez siebie sposób (w ciągu 14 dni):

 • listownie na adres: P.U.H. Aglar s.c., ul. Lompy 2, 40-040 Katowic
 • e-mailem na adres: aglar@aglar.pl

 

6.5 O swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.6 Towar winien zostać zwrócony w stanie niezmienionym.

Uwaga – jeżeli jesteś przedsiębiorcą:

– nie masz prawa do odstąpienia, zwrotu, jest wyłączona rękojmia. Sprzedawca odpowiada za przesyłkę do momentu jej wydania firmie kurierskiej. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas przewozu. Odpowiedzialność lezy po stronie przewoźnika, więc pamietaj aby: sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera, spisać protokół i sprawdzić czy są jakieś dodatkowe obowiązki, które przewoźnik mógł wpisać w regulaminie.

Skutki odstąpienia od umowy

6.8 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrot produktu. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.9 Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, tj. koszt wysyłki od Państwa do naszego Sklepu.

6.10 Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.11 Nie ma możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w przypadku:

 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zamówienia indywidualne);
 • świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 • świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb Konsumenta, oraz Przedsiębiorcy Indywidualnego,
 • przy sprzedaży określonego rodzaju produktu np. produkt zawierający treści cyfrowe, nagrania dźwiękowe, wizualne, programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,
 • usługi dodatkowe w ramach, których Sprzedający przyjechał do Klienta w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji,
 • jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca.

 

6.12 Formularz zwrotu – POBIERZ

 1. GWARANCJA

8.1 W przypadku większości produktów zakupionych w sklepie internetowym firmy AGLAR gwarancję zapewnia producent, obowiązuje ona na terenie Polski. Czas gwarancji produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta lub gwarancji online producenta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Adres punktów serwisowych znajdują się na stronach internetowych producentów.

8.2 Z wyjątkiem Gwarancji Producenta lub innej gwarancji promocyjnej, którą możemy okresowo oferować bez żadnych ograniczeń w odniesieniu do Państwa praw ustawowych firma AGLAR nie udziela żadnych innych gwarancji handlowych na jakiekolwiek produkty lub usługi.

8.3 Reklamacja niezasadna Kupującego będzie w pełnym zakresie go obciążać np. koszty ekspertyz autoryzowanego serwisu producenta, koszty transportu, na co Przedsiębiorca wyraża zgodę.

8.4 Towary kupowane w ramach wyprzedaży nie podlegają reklamacji z powodu wady produktu, na podstawie której produkt ten został przeceniony. W opisie produktu zawarte są przyczyny obniżenia jego wartości.

 

 1. PRAWA USTAWOWE

9.1 W przypadku zakupu Produktów w charakterze konsumenta oraz jako osoby fizyczne wykonujące czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową korzystają Państwo również z praw ustawowych wynikających z prawa UE i przepisów prawa krajowego dotyczących sprzedaży towarów wadliwych lub niezgodnych ze specyfikacją. Prawa te (w tym prawo do naprawy, wymiany lub, w pewnych sytuacjach, refundacji kosztów i odstąpienia od umowy) przysługują wszystkim konsumentom w kraju zakupu, jeśli wada zostanie wykryta w ciągu 2 lat od daty dostawy Produktu. Prawa te mają zastosowanie do wszystkich nabywanych od nas towarów, a jako nabywca produktów mogą Państwo egzekwować te prawa wobec nas, bez względu na to, czy Państwa towary są objęte naszą Gwarancją czy inną gwarancją handlową. Niniejsze warunki, ani żadne inne postanowienia, w żaden sposób nie naruszają Państwa praw ustawowych. Wszystkich chcących powołać się na swoje prawa ustawowe prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta pod następującym adresem aglar@aglar.pl. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego jednak nie stanowi to warunku do przyjęcia reklamacji.

9.2 Sprzedający na zasadach obowiązujących na podstawie ogólnych przepisów prawa dostarcza rzeczy wolne od wad, z zastrzeżeniem iż na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rękojmię wyłącza względem Przedsiębiorców.

9.3 Podstawą do rękojmi jest wystąpienie w sprzedanym produkcie:

1) Wady fizycznej, która jest niezgodnością produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:
– nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć;
– nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę;
– nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeśli przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej
została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.
2)Wady prawnej która może polegać na tym, że kupiony przez konsumenta towar:
– jest własnością osoby trzeciej;
– jest obciążony prawem osoby trzeciej;
– cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu;
9.4 W sytuacji wystąpienia wady w pierwszej kolejności wymienimy lub naprawimy towar, a jeżeli nie będzie to możliwe, będą mogli Państwo obniżyć cenę z określeniem kwoty, o którą cena ma być obniżona, lub odstąpić od umowy – o ile wada jest istotna.

9.5 Sklep ustosunkuje się do żądania w ciągu 14 dni.

9.6 Spory dotyczące reklamacji Konsumenci mogą dochodzić w drodze MEDIACJI, która dla konsumentów jest nieodpłatna. Więcej informacji na stronie rządowej UOKiK http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/

 

 1. PROMOCJE I KONKURSY SPRZEDAŻOWE

10.1 W sklepie internetowym AGLAR możemy czasami prowadzić promocje sprzedażowe lub oferować inne formy zachęty („Promocje”) do zakupienia od nas określonych Produktów lub organizować Konkursy.

10.2 Czas trwania Promocji lub Konkursu, szczegółowe zasady i warunki oraz szczegółowe informacje dotyczące zastosowania powyższych na potrzeby Promocji lub Konkursu zostaną określone w dodatkowych warunkach i zasadach, które zostaną Państwu udostępnione w odpowiednim czasie. Poza przypadkami wyraźnie określonymi w zasadach i warunkach promocji lub konkursu, niniejszy Regulamin Sprzedaży nadal reguluje zasady i warunki dostawy Produktów zamówionych w sklepie internetowym AGLAR w uzupełnieniu do zasad i warunków promocji lub konkursu.

 

 1. PAŃSTWA INFORMACJE

11.1 Przetwarzamy informacje o kliencie zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

11.2 Dołożymy wszelkich starań, aby szczegóły zamówienia i płatności były bezpieczne.

 

 1. ZDARZENIA POZOSTAJĄCE POZA KONTROLĄ

Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie wykonania któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu Sprzedaży z powodu zdarzeń siły wyższej.

 1. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

13.1 JJeśli wystąpi między nami spór dotyczący naszej umowy z Państwem, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt mailowy pod adresem serwis@aglar.pl lub listownie na adres: P.U.H. Aglar s.c., ul. Lompy 2 40-040 Katowice i podjęcie próby rozwiązania sporu z nami.

13.2 W przypadku sporu z Państwem dotyczącego naszej umowy, będziemy również starali się skontaktować bezpośrednio z Państwem w celu rozwiązania tej kwestii. Będziemy korzystać z danych kontaktowych podanych przez Państwa w stosownym zamówieniu lub na powiązanym koncie, które Państwo u nas założyli

13.3 W mało prawdopodobnym przypadku, gdy nie będziemy mogli rozwiązać sporu, omówimy z Państwem skuteczny sposób niezależnego rozstrzygnięcia sporu. Nie wpływa to w żaden sposób na Państwa prawa do wniesienia sporu do sądu.

 

 1. AKTUALIZACJE I POPRAWKI DO NINIEJSZEGO REGULAMINU SPRZEDAŻY

14.1 Możemy co pewien czas i bez uprzedzenia modyfikować lub aktualizować niniejsze zasady i warunki, jednakże zmodyfikowane lub zaktualizowane zasady i warunki nie będą mieć wpływu na zamówienia złożone przed tą datą. Na stronie internetowej udostępnimy zarchiwizowane zapisy wszystkich poprzednich wersji niniejszych warunków, tak aby mogli Państwo w każdej chwili uzyskać dostęp do wersji warunków, która miała do Państwa zastosowanie w danym czasie.

15.2 Za każdym razem, gdy zamawiają Państwo u nas Produkty lub Usługi, umowa zawarta między nami będzie podlegać aktualnym zasadom i warunkom sprzedaży, pokazywanym i dostępnym w naszej witrynie w momencie składania zamówienia.

 

 1. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejszy Regulamin Sprzedaży podlega prawu polskiemu. Oznacza to, że Umowa zakupu Produktów zawarta za pośrednictwem naszej witryny oraz wszelkie spory lub roszczenia z niej wynikające lub z nią związane będą podlegały prawu polskiemu i będą podlegały jurysdykcji właściwych sądów polskich.

 

 1. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sklepu internetowego Aglar lub zakupu Produktów lub Usług, prosimy o wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres aglar@aglar.pl lub skontaktowanie się z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu + 48 32 255 28 08. Nasz Dział Obsługi Klienta zawsze chętnie służy pomocą.